https://i.vimeocdn.com/video/1323252963-99a544fd5745421dab817697b3bf22b47f302d917199f395e7f126c3e43d5979-d

Konya'ya yatırım vaadimiz var.

Konya'ya yatırım vaadimiz var.